High Performance Sport Unit

General

De topsportcel wordt aangeduid door het bestuursorgaan en is bevoegd voor het beheer van de topsport binnen de disciplines waarvoor het bestuursorgaan haar mandaat heeft gegeven.

Tot op vandaag is de topsportcel bevoegd voor volgende disciplines en categorieën:

  • Jumping jeugd & seniors
  • Dressuur jeugd & seniors
  • Eventing jeugd & seniors
  • Para-equestrian dressuur

De topsportcel heeft een adviserende functie naar de team manager of chef d’équipe toe voor alle sportieve aangelegenheden die tot de bevoegheid van de team manager behoren.

With the Support of

Useful documents

There will be a maintenance to the FEI platforms between 29 February 2024 from 20:00 CET and 01 March 2024 at 00:00 CET.

Within this period, it will not be possible to register or make changes for international competitions.

We apologise for the inconvenience!

Days until the Olympic Games
De Olymische spelen zijn gestart!
Sluiten