KBRSF

Koninklijke Belgische Ruitersport federatie

General

Sinds 1 Januari 2011 mag de KBRSF enkel nog een recognition card maken voor nationale paspoorten erkend door de Europese Unie. De recognition card vervangt het FEI-paspoort. Het is dus noodzakelijk over een geldig, compleet en erkend nationaal paspoort te beschikken.

Om deel te nemen aan internationale wedstrijden dient het paard te beschikken over een FEI recognition card. Enige uitzondering hierop is indien het paard deelneemt aan bepaalde internationale wedstrijden in het land waar het permanent verblijft. Zij dienen echter wel geïmmatriculeerd en gevaccineerd te zijn en geïdentificeerd kunnen worden door middel van een grafisch signalement.

Vanaf 2017 zal de FEI niet langer de aanmaak van een identificatienummer voor paarden aanvaarden zonder de aanwezigheid van stamboekdocumenten.
KBRSF kan vanaf 1/01/2017 uw paard niet meer inschrijven voor internationale wedstrijden in het binnenland zolang de stamboekdocumenten niet toegevoegd zijn aan de FEI-fiche van uw paard. U dient dit dus in orde te maken voor elk paard waarmee u aan een internationale wedstrijd wenst deel te nemen. Klik hier voor een korte handleiding.

Paarden die deelnemen aan internationale wedstrijden in het buitenland dienen steeds over een FEI recognition card te beschikken.

Het paard moet beschikken over een erkend oorsprongsbewijs of stamboek, of een nationaal paspoort erkend door de FEI en Europa om een recognition card te bekomen. De recognition card is in feite een kaft uitgegeven door FEI die rond het stamboekdocument of nationaal paspoort wordt bevestigd. Aangezien het erkende stamboekdocument reeds alle informatie zoals grafisch signalement en vaccinaties bevat, dienen enkel de gegevens van de eigenaar te worden ingevuld. Hieronder vindt u links naar de erkende stamboekdocumenten of nationale paspoorten. Opgelet zij zijn pas erkend voor paarden die ingeschreven zijn na datum van erkenning

Een FEI recognition card dient U aan te vragen op het secretariaat van de KBRSF. Om een FEI recognition card aan te vragen dient het paard geïmmatriculeerd te zijn bij de KBRSF. De prijs voor een FEI recognition card voor een paard of voor een pony vindt u in onze tarieven. U kan een FEI recognition card afhalen op de zetel van de KBRSF na betaling van de kaft (bancontact ter beschikking).
Bij aanvraag van een FEI recognition card dient het paard geïmmatriculeerd te zijn. Volgende gegevens zijn absoluut noodzakelijk om een kaft te kunnen afleveren:

  • Naam van het paard
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Kleur
  • Geboorteland
  • Stamboek
  • Naam, adres en nationaliteit eigenaar

Correct ingevuld grafisch signalementVaccinaties in orde volgens reglement FEIStempel van de dierenartsHet grafische signalement dient te worden ingevuld (witte aftekeningen in rood – wervel in zwart). Indien het paard over een vaccinatieboekje beschikt kan de dierenarts vermelden “the vaccination history of this horse is correct till now”. Hij dient de datum van de laatste vaccinatie te vermelden alsook zijn handtekening en stempel. Opgelet om in orde te zijn voor de FEI dient men het paard na de basisvaccinaties om de 6 maanden opnieuw te vaccineren tegen paardengriep. De eigenaar dient de kaft te ondertekenen.

Een FEI recognition card is 4 jaar geldig. Na 4 jaar dient men een revalidatie-etiket aan te kopen. Dit etiket kost evenveel als de kaft (zie tarieven). Men dient de kaft bij de KBRSF aan te bieden om het te verlengen.

Bij verlies of diefstal of indien de kaft vol is, kan men een duplicaat bekomen. Daarvoor moet u zich richten tot het stamboek van het paard voor het bekomen van een nieuw boekje. De prijs voor een duplicaat, zowel voor paarden als pony’s, vindt u in onze tarieven. De procedure voor het bekomen van een duplicaat is gelijk aan die voor het bekomen van een paspoort.

Days until the Olympic Games
De Olymische spelen zijn gestart!
Sluiten