KBRSF

Koninklijke Belgische Ruitersport federatie

Disciplinaire commissie

Disciplinaire commissie

De disciplinaire commissie oefent de tuchtrechtelijke bevoegdheden uit in het kader van de statuten en reglementen van de federatie, zowel ten aanzien van natuurlijke personen als van rechtspersonen (verantwoordelijken van paarden, verantwoordelijke personen, atleten, officials, organisatiecomités, verenigingen en groeperingen, enz…) die op een of andere manier betrokken zijn.

De disciplinaire commissie oefent haar bevoegdheden uit conform hoofdstuk IX van het algemeen reglement. Het recht op beroep kan naargelang het geval en op verzoek van de aanvrager worden uitgeoefend door middel van tussenkomst van de “Belgische Arbitragecommissie voor de Sport” (BAS) van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Commissie

Christian Stoop

Nico Biesmans

Claudine De Clercq

Dimitri Van Uytvanck

Françoise de Roy

Pierre Jacobs

Raf Van Goethem

Stéphanie Nocent

Dagen tot de Olympische spelen
De Olymische spelen zijn gestart!
Sluiten