KBRSF

Koninklijke Belgische Ruitersport federatie

Anti-Doping / Clean Sport

Doping voor atleten

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.

De BEL NF volgt het FEI Clean Sport-initiatief. In de jaren 80, 90 en 2000 lag de nadruk van de FEI op het Medication Control Program (MCP), een Europees programma dat grotendeels gefinancierd wordt door de atleten zelf en de eigenaars. In 1999 ontstond dan het WADA, het Wereldantidopingagentschap, dat aan de basis ligt van het huidige Project Clean Sport van de FEI. Dit project gaat een stap verder dan het Medication Control Program. Zo ligt de nadruk niet alleen op dopingcontroles, maar ook andere zaken zoals Rollkür en bandagecontroles vormen onderwerp van discussie.

Hieronder een oplijsting van de anti-doping reglementen voor atleten. Ook andere nuttige informatie en learning videos.

Deze zijn van toepassing op:
Alle disciplines
Binnen competitie –> niveau’s: Subregionaal, Regionaal, Communautair, Nationaal en Internationaal.
Buiten competitie kunnen topsporters en hun paarden getest worden.

Doping voor Paarden

De BEL NF volgt het FEI Clean Sport-initiatief. Het FEI Clean Sport-initiatief heeft als doel een gedetailleerde benadering van schone sport voor te stellen alsook de principes van de Wereld Anti-Doping Autoriteit (WADA) te integreren. Het gebruik van stoffen die het prestatievermogen, de gezondheid of het welzijn van paarden kunnen beïnvloeden en/of met een groot potentieel voor misbruik, is in strijd met de integriteit van de paardensport en het welzijn van paarden.

In de nieuwe reglementen bestaat een duidelijk onderscheid tussen doping en gecontroleerde medicatie. Er bestaan dan ook 2 reglementen. In de FEI Prohibited List staan dan ook een groot aantal verboden middelen en gecontroleerde medicatie . Deze lijst wordt regelmatig aangepast.

Als paarden in competitie toch moeten behandeld worden, bestaan er bij FEI 2 types formulieren die ENKEL de dierenarts mag invullen. Documenten van ruiters, eigenaars, grooms, enz hebben geen enkele waarde. Wat eveneens enkel toegestaan is voor dierenartsen, is het bezit van medicatie, spuiten en naalden op wedstrijd. Het bezit van doping is voor iedereen in ieder geval verboden.

Wat met supplementen en speciale voeders? In theorie zijn deze zaken toegestaan als ze geen bestanddelen bevatten die op de Prohibited List staan. Belangrijk hierbij is dat de samenstelling goed en duidelijk vermeld staat. De volledige verantwoordelijkheid ligt in dit geval steeds bij de gebruiker.
Hieronder een oplijsting van de anti-doping reglementen voor paarden. Ook andere nuttige informatie en learning videos.

Deze zijn van toepassing op:
Alle disciplines
Binnen competitie –> niveau’s: Subregionaal, Regionaal, Communautair, Nationaal en Internationaal.
Buiten competitie kunnen topsporters en hun paarden getest worden.

Informatie en documenten

Dagen tot de Olympische spelen
De Olymische spelen zijn gestart!
Sluiten