KBRSF

Koninklijke Belgische Ruitersport federatie

Share this article with friends


Het doel van de NON-RIGHTS HOLDERS’ GUIDELINES FOR POSTING VIDEOS ON SOCIAL MEDIA FROM FEI-NAMED EVENTS (laatste updates 12 februari 2024) is om duidelijke informatie en instructies te geven aan alle Non-Rights Holders (NRH) over het filmen, opnemen, fotograferen en gebruiken van content van FEI-Named Events zoals FEI World Cups, FEI Nations Cups, FEI World/European Championships en Longines League of Nations™.

Allereerst is het belangrijk om te verduidelijken dat de richtlijnen op geen enkele manier het filmen verhinderen en niemand ervan weerhouden om beelden vast te leggen tijdens een evenement. Ze hebben uitsluitend betrekking op de publicatie van video-inhoud op sociale media, websites en blogs vanaf het ‘Field of Play’ op FEI- Evenementen door niet-rechthebbenden.

Ten tweede is het belangrijk om te verduidelijken dat deze richtlijnen niet van toepassing zijn op alle FEI-evenementen, maar alleen op de respectievelijke klassen bij FEI-evenementen met een naam (dus bijvoorbeeld bij FEI Dressage World Cup™ wedstrijden vallen alleen de twee FEI Dressage World Cup™ wedstrijden onder deze richtlijnen), en daarom alleen van toepassing zijn op FEI kampioenschappen en de daaropvolgende series en finales.

Er zijn mogelijkheden voor atleten en nationale federaties om toegang te krijgen tot beeldmateriaal dat ze kunnen publiceren van het speelveld (FOP) – wat wordt beschreven in de richtlijnen – evenals andere mogelijkheden om specifieke FOP-inhoud (zoals parcoursverkenningen) van een FEI-genoemd evenement te plaatsen.

FAQ’s voor het plaatsen van video’s op Social Media van FEI-Named Evenementen

Waarom bestaan deze richtlijnen?

De richtlijnen bestaan – en bestaan al een aantal jaren – om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over wat niet-rechthebbenden wel en niet online kunnen plaatsen op basis van contractuele overeenkomsten die de FEI heeft met rechthebbenden (d.w.z. omroepen aan wie de FEI de rechten heeft gegeven) bij FEI-name evenementen. Dit is industrieel gebruik en het is gebruikelijk dat niet-rechthebbenden worden beperkt in de beelden die ze online kunnen publiceren vanaf het speelveld. De richtlijnen zijn bedoeld om duidelijkheid en structuur te verschaffen over wat wel en niet is toegestaan en om extra mogelijkheden te bieden aan niet-rechthebbenden.

Wat is een houder van rechten op een FEI evenement?
Iedereen of een entiteit waarmee de FEI een contractuele overeenkomst heeft gesloten voor het filmen en/of distribueren/uitzenden van videobeelden van een FEI evenement.

Alle rechten op videobeelden die zijn gemaakt van het speelveld tijdens een FEI evenement zijn eigendom van de FEI en alle auteursrechten berusten bij de FEI.

De FEI brengt de rechten van FEI-evenementen onder bij omroepen om de sport op grote schaal te promoten. Een onderdeel van deze overeenkomsten zijn standaard mediarechten voor de Rights Holders, waaronder exclusiviteitsclausules voor de publicatie van videobeelden van het speelveld.

Wat is een niet-rechthebbende (NRH)?
Iedereen of elke entiteit die geen contractuele overeenkomst heeft om videobeelden van een FEI-evenement te filmen en te verspreiden. Als u een journalist, influencer, toeschouwer, atleet, groom of zelfs een nationale federatie bent, bent u een Non-Rights Holder.

Mag een NRH inhoud filmen op een FEI Named Event?
Ja – er zijn geen regels of beperkingen voor het filmen van content. De beperkingen zijn alleen relevant voor de publicatie van die content, bijvoorbeeld op sociale media.

Om welke FEI-evenementen gaat het?
Dit is een select aantal evenementen waarvan de FEI de uitzendrechten bezit:

 • Longines League of Nations™
 • Longines FEI Jumping World Cup™ – West-Europese competitie en Noord-Amerikaanse competitie
 • FEI Wereldbeker Dressuur™ – West-Europese competitie
 • FEI Wereldbeker mennen™
 • FEI Wereldbeker voltigeren™ Finale
 • FEI Eventing wereldbeker™
 • FEI kampioenschappen voor senioren (Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen)

Wat bedoelt men met de ‘Field of Play’? Is dit alleen de hoofdring?
Het FOP bestaat uit de volgende gebieden:

 • Hoofdarena
 • Opwarmzone
 • Kiss & Cry-zone
 • Leaders lounge
 • Ingang/uitgang van de piste
 • Het cross-country parcours in Eventing
 • Het marathonparcours in mennen
  De richtlijnen verwijzen alleen naar de publicatie van beelden van deze gebieden.

Wat was het doel/reden van deze update?
Er zijn al ongeveer 5 jaar richtlijnen van kracht en openbaar beschikbaar op de FEI website waarin wordt uitgelegd wat is toegestaan voor niet-rechthebbenden bij FEI-evenementen. De ervaring van de FEI met de vorige richtlijnen was dat ze hun doel niet bereikten; belanghebbenden leken in verwarring te zijn over wat ze wel en niet mochten doen, wat leidde tot meerdere gevallen van NRH’s die FOP-inhoud van FEI-evenementen op sociale media publiceerden en/of dergelijke inhoud commercialiseerden.
Na een evaluatie werd besloten om de vorige richtlijnen te verfijnen en te verduidelijken, zodat elke relevante stakeholdergroep een duidelijk begrip zou hebben van wat wel en niet is toegestaan om te publiceren.

Wat is er veranderd?
Er is heel weinig veranderd in termen van wat wel en niet is toegestaan, de nieuwe richtlijnen presenteren de informatie alleen anders. Terwijl de vorige richtlijnen niet expliciet waren met betrekking tot de toepassing ervan op de verschillende NRH’s (d.w.z. geaccrediteerde leden van de media, versus atleten, eigenaars en entourage en nationale federaties), hebben we de informatie nu opnieuw ingedeeld om het voor elke stakeholder makkelijker te maken om te begrijpen wat ze wel (en niet) mogen publiceren van FEI-Named Events.
De belangrijkste verandering heeft betrekking op eerdere verwijzingen naar media zonder rechten die een aantal korte clips van het speelveld op hun Instagram-kanalen mochten plaatsen, die nu zijn verwijderd om in lijn te zijn met de contractuele afspraken.
Hoewel deze beperking tot enige controverse heeft geleid, is het een standaardpraktijk in de sportindustrie en soortgelijke regels zijn van toepassing op veel andere sportevenementen.

Zijn deze richtlijnen een poging om iemand te censureren of om transparantie bij evenementen te verbieden?
Absoluut niet. Deze richtlijnen zijn op geen enkele manier een poging om iemand te censureren of transparantie bij evenementen te verbieden; ze zijn er om ervoor te zorgen dat de rechten van omroeporganisaties bij FEI-evenementen met een naam volledig worden gerespecteerd. Voor volledige transparantie worden de evenementen live en in hun geheel gestreamd op FEI TV en/of het FEI YouTube-kanaal, en zijn ze ook achteraf te bekijken.
Als iemand gedrag ziet waarover hij of zij zich zorgen maakt tijdens een FEI evenement, inclusief de FEI Named Events, is er geen probleem met de persoon die het gedrag in kwestie filmt. We moedigen iedereen die onbehoorlijk gedrag heeft waargenomen ten zeerste aan dit te melden door de beelden direct met de FEI te delen voor follow-up.

Wat wordt bedoeld met video-inhoud? Alleen professionele tv-camera’s? Kan ik filmen met mijn smartphone en uploaden naar mijn Instagram Reels?
Video-inhoud verwijst naar elke vorm van bewegend beeld, dus de richtlijnen gelden voor elk type camera of apparaat dat bewegende beelden kan vastleggen – van professionele tv-camera’s tot smartphones.
NRH’s mogen geen field of play (FOP) beelden op sociale media plaatsen (of anderszins publiceren). Er is een uitzondering voor atleten en nationale federaties die de mogelijkheid hebben om zich aan te melden bij de FEI Socialie app waarmee ze beelden van hun ronde in uitzendkwaliteit kunnen ontvangen en op hun sociale mediakanalen kunnen plaatsen. De uitzondering geldt niet voor beelden die de atleet zelf opneemt en vervolgens post.

Kan ik livestreamen vanaf het speelveld naar mijn digitale kanalen?
Nee, livestreamen valt ook onder dezelfde regels als vooraf opgenomen video.

Hoe zit het met foto’s? Mag ik foto’s maken en posten op mijn sociale media-accounts?
Ja, dat mag. Foto’s kunnen zonder beperkingen op alle platforms worden geplaatst.

Als ik op een evenement ben waar een van de FEI World Cup™ klassen wordt gehouden en ik wil een paard en een ruiter filmen die deelnemen aan de Grand Prix en niet aan de Wereldbeker klasse, mag ik dat dan doen of niet?

Deze richtlijnen zijn alleen van toepassing op de FEI genaamde evenementen op de show, omdat dit de enige evenementen zijn waar de FEI de rechten voor heeft. Dus, bijvoorbeeld, op FEI Dressage World Cup™ shows, vallen alleen de twee FEI Dressage World Cup™ wedstrijden onder deze richtlijnen. Op dezelfde manier vallen bij een Longines FEI Jumping World Cup™ – Western European League evenement alleen de FEI wereldbekerrubrieken onder deze richtlijnen. De Grand Prix bijvoorbeeld niet. Ook de beelden van alle andere niet-FEI rubrieken worden niet gedekt.
De organisator (die de rechten heeft voor andere klassen) kan zijn eigen beperkingen hebben voor die klassen, maar dat is geen zaak voor de FEI.

Ik ben atleet en heb een persoonlijke fotograaf die mijn wedstrijden filmt om op mijn sociale media te plaatsen. Kan dat nog steeds?
Dat hangt af van het evenement waar je deelneemt. Als je deelneemt aan een FEI-evenement (zie bovenstaande lijst), mag je fotograaf je wel filmen, maar mag hij/zij geen content van het wedstrijdveld op sociale media plaatsen.
De FEI kan je echter wel een video geven van je prestatie/ronde die is gefilmd door de host broadcaster via het FEI Socialie platform. Deze kun je op je kanalen plaatsen.
Als je deelneemt aan een evenement dat niet onder de FEI-genaamde wedstrijden valt, kunnen ze je wel filmen en kun je dit op je social media kanalen plaatsen, afhankelijk van de afspraken tussen de organisator en hun rechtenhouders.

Hoe krijg ik toegang tot het FEI Socialie platform zodat jullie mij de video van mijn ronde kunnen sturen?
Om toegang tot het FEI Socialie Platform, klik hier. (Registration Codes: atleten: “Athletes-Media”)

De rondes voor de Longines League of Nations™ zijn beschikbaar op het platform. De andere FEI-Named Events worden momenteel geïmplementeerd. Naast de wedstrijdbeelden is er ook extra content beschikbaar via het FEI Socialie Platform die je kunt gebruiken om te delen op je social media platforms.

Biedt FEI Socialie beelden van alle wedstrijden op elk niveau?
Nee, alleen FEI-Named Events zoals hierboven beschreven.

Ik ben een toeschouwer bij een hippisch evenement – kan ik video’s plaatsen op mijn social media kanalen?
Als je een FEI Named Event bijwoont (d.w.z. FEI wereldbekerwedstrijd), nee, dezelfde regels gelden voor iedereen die geen rechten heeft.
Bij een evenement zonder FEI-naam is dit afhankelijk van de afspraken tussen de organisatoren en de houders van de rechten.
Als u een ticket voor het evenement hebt gekocht, staan er waarschijnlijk Algemene voorwaarden op het ticket of tijdens het aankoopproces van het ticket waarin uw rechten worden beschreven.

Kan ik inhoud van de digitale kanalen van de FEI opnieuw plaatsen?
Ja, dit is geen probleem en de FEI verwelkomt alle reposts/shares van content die is gepubliceerd op de FEI social media kanalen.

Wat gebeurt er als een NRH de richtlijnen overtreedt?
Elke overtreding wordt per geval beoordeeld. Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Als de overtreding wordt begaan door een NRH-lid van de media, kunnen er consequenties zijn voor de accreditatie van dat medialid bij het evenement (en mogelijk toekomstige evenementen). Andere maatregelen kunnen zijn dat de FEI het betreffende social media kanaal vraagt om de content te “verwijderen” vanwege schending van het auteursrecht. Dit kan resulteren in het schorsen van de pagina van de gebruiker.

Wat als ik mijn eigen content wil filmen of andere FEI content wil gebruiken?
Als u extra wedstrijdmateriaal wilt gebruiken voor redactionele of commerciële doeleinden en u rechtenhouder voor het evenement wilt worden, kunt u contact opnemen met broadcast@fei.org.

Recent articles

Days until the Olympic Games
De Olymische spelen zijn gestart!
Sluiten